Médianéző Központ

A Médianéző Központ küldetése a magyar és nemzetközi médiavilág hazai adattrösztjének megteremtése. A Központ nem titkolt célja, hogy megtörje a hazai és nemzetközi médiaviszonyok eddigi értelmezésmonopóliumát és adatok mentén megismerje, majd a nyilvánosság számára érthető módon elemezze a média világának működését.

Munkatársaink egyrészt vizsgálják a médiapiac dinamikáját, annak mind tartalomszolgáltató, mind -fogyasztói oldalát, valamint tulajdonosi szerkezetét is. Munkánk során olyan adatalapú összefüggéseket tárunk fel, amelyekkel a média világának és annak a szélesebb nyilvánosságra gyakorolt hatásának hátterét világítjuk meg.

A Médianéző Központ másrészt a média valamennyi felületének (print, RTV, online, social media) tartalmi elemzését végzi. Hírelemzőink a megjelenések tartalmának és mennyiségi szempontjainak feltárásával, valamint azok fogyasztási adatainak ismeretében megbízható értékelést adnak a közvélemény számára megjelenő hírek, napirendi témák súlyáról és a közvéleményre gyakorolt potenciális hatásairól.

A média világának ezen intézményi és tartalmi szempontjainak összekapcsolásával a Médianéző Központ olyan komplex összefüggéseket világít meg és foglal elemzésekbe, amelyek biztosítják mind az üzenetek küldő, mind annak fogadó oldalának, valamint egymást és a legszélesebb nyilvánosságot érintő befolyásának megismerését.