A magyarok nem támogatják Ukrajna EU-csatlakozását

A magyarok 62 százaléka nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását – derül ki a Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásából. A most induló nemzeti konzultáció témái között is szereplő kérdésben még a baloldaliak 44 százaléka és a budapestiek 54 százaléka is elutasító véleményen van. 

A magyar kormány 13. alkalommal indított nemzeti konzultációt 2010 óta annak érdekében, hogy a magyarok véleményével vértezze fel magát az Európai Bizottsággal folytatott legfőbb vitás kérdésekben. A konzultáció 11 kérdése közül az egyik a háborúban álló Ukrajna Unióba való csatlakozására vonatkozik. Míg az EU brüsszeli vezetése egyre sürgeti az ukránok csatlakozási tárgyalását, a magyar kormány nem támogatja azt, amíg a kárpátaljai magyar kisebbség jogai sérülnek, s nagy változtatásokra lenne szükség ahhoz az ukrán vezetés részéről, hogy ez az álláspont megváltozzon. A Nézőpont Intézet arra a kérdésre volt kíváncsi, hogy a magyarok milyen arányban értenek egyet azzal, hogy Ukrajnának csatlakoznia kellene az Európai Unióhoz.

A magyarok 62 százalékos többsége nem ért egyet azzal, hogy Ukrajnának csatlakoznia kellene az Európai Unióhoz, s kevesebb mint fele annyian (26 százalék) értenek egyet vele. 

A kormánypárti szavazók többsége egységes állásponton van, közel négyötödük (78 százalék) ellenzi Ukrajna csatlakozását. Nehéz feladat elé állítja azonban a baloldali pártokat a baloldali szavazók megosztottsága, miután ugyanakkora arányban tartják elfogadhatlannak (44 százalék) Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, mint amekkora arányban támogatnák azt (44 százalék). Ráadásul a radikális jobboldali ellenzék, a Mi Hazánk szavazótábora is egyértelmű véleményen van a kérdésben, miután 81 százalékuk ellenzi az ukránok belépését.

Még a kormány álláspontjával általában szemben álló fővárosiak 54 százaléka sem ért egyet az ukrán csatlakozással, szemben a budapestiek kevesebb mint harmadával (30 százalék), akik egyetértenek. Nincs olyan egyéb társadalmi csoport (nem, életkor, településtípus alapján), amely támogatná a szomszédos ország belépését.

 Módszertan

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása november 13-15. között 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta minden kutatás esetében reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. Bázis = magyar választók, a választási részvételüket biztosra ígérő válaszadók.