KEVESEBB SZENVEDÉS LETT VOLNA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN, HA MAGYARORSZÁG MEGŐRZI SZUVERENITÁSÁT

A magyarok többsége szerint, ha nem lett volna német megszállás, kevesebb rombolással járt volna a második világháború Magyarországon (71 százalék), és nem deportálták volna a magyar zsidóságot (65 százalék) – derül ki a Nézőpont Intézet által, a német megszállás 80. évfordulója alkalmából készített közvélemény-kutatásból. A magyarok többsége pártállástól függetlenül is úgy gondolja, hogy hazánk nem szenvedett volna ekkora áldozatokat, ha megőrzi szuverenitását.

Március 19-én van a 80. évfordulója annak, hogy a náci Németország megszállta Magyarországot a második világháborúban, mely esemény emlékeztet bennünket, mekkora értéket jelent hazánk szuverenitása. Ezen a napon ugyanis Magyarország elveszítette állami önrendelkezését, a megszállók pedig korlátlanul érvényesíthették akaratukat: hazánk hosszú időre pusztító hadszíntérré vált, és megkezdődött a magyar zsidóság addig elkerült deportálása is. A megszállás évfordulója alkalmából a Nézőpont Intézet arra volt kíváncsi, hogy mit gondolnak a magyarok a szuverenitás elvesztésének történelmi következményeiről.

A német megszállást követően Magyarország már nem tudta elkerülni, hogy a világháború hadszínterévé váljon. A magyarok 71 százaléka azonban egyetért azzal az állítással, hogy ha nem lett volna német megszállás, kevesebb rombolással járt volna a második világháború Magyarország számára, s mindössze 14 százalék gondolja úgy, hogy a háború nem járt volna másképp sem kevesebb pusztítással hazánk számára. Pártálláson túlmutató egység mutatkozik ebben a kérdésben, hiszen nem csak a kormánypárti (75 százalék), de a baloldali szavazók (69 százalék) többsége is úgy gondolja, hogy kevesebb rombolás történt volna az önrendelkezését megőrző, szuverén Magyarországon.

A német megszállást követően példátlan tragédiasorozat kezdődött a magyar zsidóság deportálásával. A magyarok kétharmada (65 százalék) szerint azonban erre nem került volna sor, ha hazánk megőrzi állami önrendelkezését, s mindössze 19 százalék gondolja úgy, hogy a megszállás nélkül is ugyanúgy megtörtént volna. A kormánypárti (73 százalék) és a baloldali szavazók (60 százalék) körében is többségben vannak azok, akik szerint nem deportálták volna a magyar zsidóságot, ha nincs német megszállás, igaz, a baloldaliak körében (27 százalék) a kormánypártiaknál (11 százalék) nagyobb azok aránya, akik szerint a magyar zsidóság tragédiája akkor is megtörtént volna, ha a magyar állam nem lett volna közvetlen német irányítás alatt.

Módszertan

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásai 2024. március 11-13. között 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta minden kutatás esetében reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. Bázis = magyar választók, a választási részvételüket biztosra ígérő válaszadók.